Algemene Leden Vergadering 24-08-2021


              Deze ALV is gehouden in het bowlingcentrum:
              Bowling Almere
              Trekweg 31
              1338 GA Almere

         De notulen zijn per e-mail aan de leden gestuurd.